AHV-21 Reformuna HAYIR!

Elinizi haklarımızdan çekin!

Federal Konsey bir kez daha sermayenin hükümeti olduğunu gösterdi. AHV-21 reformuyla kadın emekçilerin haklarına el uzatarak sosyal sigortalar sisteminin tıkanıklıklarını çalışan emekçilere fatura ediyor. Kadınlarda emeklilik yaşının yükseltilmek istenmesine kılıf ise sosyal fonlardaki ödeneklerin azalmış olduğu propagandasıyla uyduruluyor. Yıllardır fonlarda emekçilerden kesilen paralarla sağlanan birikim, spekülasyon piyasalarında kayba uğratılırken ya da başka gerekçelerle sermayeye krizlerde peşkeş çekilirken neden olunan zararların faturasını çalışanlara çıkarmak iki yüzlülüğünden geri durmayan sermaye sınıfı temsilcileri sistemimiz çöker tehdidiyle, reforma evet denilmesini garanti altına almaya çalışıyor.

Emeklilik yaşının yükseltilmesine, emekli aylıklarının düşürülmesine hayır diyelim!

Hâlbuki İsviçre’nin ekonomik olarak sosyal fonları besleyecek gücü var ve bu güç sadece sermayenin çıkarları uğruna kullanılıyor. Zenginlere,  üst tabaka elit kesimlere, sermayeye teşvik ve özel vergi uygulamaları yürürlüğe koyulurken çalışarak yaşamını sürdürmek zorunda olan emekçiler hem çalıştıkları sürede hem de emeklilik dönemlerinde açlık sınırıyla yüz yüze bırakılıyorlar. Kadınlar çalışırlarken de emekli olduklarında da erkek emekçilerden daha az ücret ve emekli aylığı alıyorlar. Göçmen kadın emekçiler için ise durum daha da zor. Geçici işlerde düşük ücretlerle çalışan kadın emekçilerin ezici çoğunluğu göçmen emekçiler ve yürürlüğe koyulmak istenen reform adı altındaki sosyal hak gaspları, göçmen kadın emekçileri daha da çok etkileyecek.

18 Eylül protestosuna hep birlikte katılalım!

AHV-21 Reform paketine karşı kadınlar ve kadın örgütlenmeleri ve diğer inisiyatifler 18 Eylül’de Bern’de protesto mitingi düzenliyor ve sosyal saldırı planlarına karşı daha güçlü mücadele etmek, haklarını korumak ve kazanımlarını ilerletmek için tüm kadınları ve emekçileri ortak mücadeleye çağırıyorlar. Bu çağrıya ortak olup mitinge hep birlikte katılıp,  haklarımızı ve kazanımlarımızı sermayeye karşı hep birlikte savunup koruyalım.