Covid-19 Virüsüne Karşı Zorunlu Olanlar Hariç Tüm Sektörler Kapatılmalı!

Zorunlu ihtiyaç malzemeleri üreten sektörler hariç, diğer tüm sektörler kapatılmalı, çalışan emekçilerin ve halkın, sağlık ve hijyen koşullarını sağlamlaştıran önlemler alınmalıdır!

İsviçre’de de etkisini giderek arttıran Covid-19 virüsüne karşı ilan edilen önlemler paketininin yenisini, Bakanlar Kurulu 20. Mart Cuma günü yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Geçtiğimiz hafta ilan edilen OHAL ilanına ek olarak; 5 kişiden fazla toplanılmasını yasaklayan ve 65 yaş ve üstüne evden çıkmamasını öğütleyen açıklamaların yanında alınan önlemlerden etkilendiği belirtilen işletmeler için de 32 milyar Frank kaynak sağlanacağını açıkladı. İşyerlerinin de kapatılarak sokağa çıkmanın ağırlıklı olarak engellenmesinin beklediği son açıklama daha çok işverenleri kurtarma açıklaması oldu.

Daha önce restoran, bar, eğlence mekânları, tiyatro, sinema ve alış veriş merkezlerini kapatan kararnameyi ilan eden Bakanlar Kurulu, herkesin en 2 metre mesafe bırakarak günlük aktivitelerini yerine getirmesini, grup halinde bulunmamasını söylerken, fabrikalarda ve inşaatlarda yüzlerce işçi, bu kuralların uygulanmadığı ve denetlenmediği koşullarda çalıştırılmaya devam ediyor.

Koşullar sermaye tarafından fırsata çevrilmek isteniyor!

Daha şimdiden sigorta tekelleri Cororna Virüsü’nün tespiti için yapılan tahlillerin maliyetinin yüksekliğini ve hastalık tedavisi için hastanede yatan ya da kontrol altında tutulan hasta sayısı fazlalığının yol açacağı ‘ekstra’ maliyetleri; salgının toplumun %75’ini zamanla etkileyeceği, aşı gibi sonradan tedavi için piyasaya sürülecek ilaçların da bu maliyeti arttıracağını ileri sürerek faturayı sigortalılara kesmeye, önümüzdeki dönem sigorta primlerinin arttırılışını garanti altına almaya çalışıyorlar.

Büyük sanayiciler, hizmet sektörü patronları ise daha uzun çalışma süresi isteklerini hayata geçirmek üzere mevcut koşullardan yararlanmaya çalışıyor, kısa süreli çalışma kapsamından yararlanmak için başvuran patronlar, işçilerin birikmiş fazla mesailerini ve tatillerini bu yolla eritmeye çalışıyorlar.

Federal Konsey’in tutumu ise herkesin kendi başının çaresine bakacak şekilde sorumluluk almasını teşvik etmek, yayılımın düzeyi için yeterli testleri yapmamak, hastalık belirtisi gösterini evine kapatmakla sınırlı. Dolayısıyla İsviçre Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak biz;

Kamu kaynaklarının kapasitesi yetersiz olan hastanelere ve sağlığa acilen aktarılmasını

  • İşçi ve emekçilerin, halkın sağlığını korumak için; Zorunlu ihtiyaç malzemeleri üreten sektörler hariç, diğer tüm sektörler kapatılmasını, sağlık ve hijyen koşullarını sağlamlaştıran önlemler alınmasını
  • Çalışmayan emekçilerin ücretlerinin %100’nün işsizlik sigortası tarafından ödenmesini
  • Ebeveyinleri çalışan çocukların evde bakımının devam ettirilmesi için, anne ya da babadan birinin ücretli izinli sayılmasını Sığınmacıların kaldığı yerlerin önlemlerde sıralan koşullara uygun hale getirilmesini ve sağlık hizmetlerinden sınırsız ve koşulsuz faydalanmasını; Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği sığınma başvurusu yasağının geri çekilmesini
  • Herkesin sağlıklı beslenmesini sağlayacak bir gelire sahip olmasının kamu tarafından garanti altına alınmasını talep ediyor bu talepleri birlikte güçlendirmeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.