%99 – İnisiyatifine EVET oyu kullanalım!

%99 Inisiyatifine EVET diyelim!

26 Eylül’de Juso’nun %99 – İnisiyatifi halk oylamasına sunuluyor. Bu inisiyatifle, en zengin üst tabakaya ve büyük sermaye sahiplerine ek vergiler getirilmesi isteniyor. Nüfusun %1’lik bir azınlığının toplam servetin neredeyse %60’ına sahip olduğu İsviçre’de kamu gelirleri kalemini en çok çalışan emekçilerden kesilen vergiler oluşturuyor. Bazı kantonların sermaye sahipleri için vergi cenneti sayıldığı İsviçre’ye dışarıdan akan sermaye miktarı da oldukça şişkin. Kamu harcamalarının ortaya çıkardığı yükü direkt ve endirekt vergilerle çalışan yığınlara yıkan sermaye politikacıları, %99’inisiyatifinin başarılı olmaması ve kabul edilmemesi için yoğun bir karşı karalama ve korkutma kampanyası izliyor, karşı kampanyanın sürdürülmesi için milyonlar harcıyorlar. Büyük sermaye sahiplerine yönelik ek vergilendirmenin kabul edilmesi, emekçi yığınların sırtında artan vergi yükünün hafifletilmesi mücadelesine de destek olacaktır.